Thông tin nhà khoa học

.ThS. Bùi Ngọc Phương  Châu Họ tên ThS. Bùi Ngọc Phương Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0975200285
Email buingocphuongchau@gmail.com
Quê quán Hải Lăng - Quảng Trị
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 31(05).2018 13 30-12-18