Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên Họ tên ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại Chưa cập nhật
Email nguyentrieutien@gmail.com
Quê quán Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 117 30-03-19
2 27(01).2018 108 30-03-18
3 21(04).2016 107 30-12-16