Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Văn Khánh Họ tên ThS. Nguyễn Văn Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0982201344
Email vankhanhsk23@gmail.com
Quê quán Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 24(03).2017 6 30-09-17
2 8(03) - 2013 8 15-10-13
3 5(04) - 2012 20 15-12-12
4 4(03)- 2012 22 15-09-12
5 4(03)- 2012 44 15-09-12
6 3(02) - 2012 38 15-08-12
7 2(01) - 2012 6 15-03-12
8 2(01) - 2012 27 15-03-12
9 1(1) - 2011 29 15-11-11