Thông tin nhà khoa học

.ThS. Bùi Văn Vân Họ tên ThS. Bùi Văn Vân
Giới tính Nam
Chức vụ giảng viên chính
Điện thoại 0983173909
Email bvvan@ued.udn.vn; vantlgd@gmail.com
Quê quán Dưỡng Thái, Phúc Thành, Kim Thành, Hải Dương
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân,
15(02) - 2015 107 30-06-15
2
Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân,
5(04) - 2012 129 15-12-12
3 1(1) - 2011 140 15-11-11