Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Thị Trâm Anh Họ tên TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng khoa
Điện thoại 0367952490
Email anhnguyentlgd@yahoo.com.vn
Quê quán Thanh Hoá
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 22(01).2017 93 31-03-17
2 15(02) - 2015 91 30-06-15