Thông tin nhà khoa học

.ThS. Phạm Dương Thu Hằng Họ tên ThS. Phạm Dương Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0905121281
Email hangpdt@dce.udn.vn; phamduongthuhang@gmail.com; hangpdt@ued.udn.vn
Quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 73 30-09-19
2 21(04).2016 12 30-12-16
3 19(02).2016 12 30-06-16
4 16(03) - 2015 1 25-09-15