Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Hoàng Hải Họ tên TS. Nguyễn Hoàng Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại Chưa cập nhật
Email haispdn@gmail.com; hoanghai@ued.udn.vn
Quê quán Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 8(03) - 2013 61 15-10-13