Thông tin nhà khoa học

.ThS. Trần Văn Hưng Họ tên ThS. Trần Văn Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0914753469
Email tvhung@ued.udn.com
Quê quán Gio Mai Gio Linh Quảng Trị
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 73 30-09-19
2
Tác giả: ThS. Trần Văn Hưng,
21(04).2016 63 30-12-16
3
Tác giả: ThS. Trần Văn Hưng,
8(03) - 2013 106 15-10-13