Thông tin nhà khoa học

.ThS. Hồ Ngọc Tú Họ tên ThS. Hồ Ngọc Tú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0975.05.39.06
Email hotudhsp@gmail.com
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 73 30-09-19
2 21(04).2016 12 30-12-16