Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Lê Quang Sơn Họ tên PGS.TS. Lê Quang Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Điện thoại 0983048505
Email lqson@dce.udn.vn; lequangsontlgd@yahoo.com.vn
Quê quán Tp Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 26(05).2017 87 30-12-17
2
Tác giả: PGS.TS. Lê Quang Sơn,
19(02).2016 119 30-06-16
3 12(03) - 2014 100 20-09-14
4 8(03) - 2013 80 15-10-13
5
Tác giả: PGS.TS. Lê Quang Sơn,
3(02) - 2012 108 15-08-12
6
Tác giả: PGS.TS. Lê Quang Sơn,
1(1) - 2011 118 15-11-11