Thông tin nhà khoa học

.ThS. Hồ Phong Họ tên ThS. Hồ Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0511.731155
Email hphong@dce.udn.vn
Quê quán Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Hồ Phong,
16(03) - 2015 55 25-09-15
2 16(03) - 2015 124 25-09-15
3
Tác giả: ThS. Hồ Phong,
14(01) - 2015 100 31-03-15
4
Tác giả: ThS. Hồ Phong,
10(01) - 2014 89 15-04-14