Thông tin nhà khoa học

GV.TS. Nguyễn Thanh Tưởng Họ tên GV.TS. Nguyễn Thanh Tưởng
Giới tính Nam
Chức vụ PTK
Điện thoại 07.88.55.77.33
Email nguyenthanhtuongdn@yahoo.com; nguyenthanhtuongdn@gmail.com
Quê quán Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 33(02).2019 68 30-06-19
2 28(02).2018 133 30-06-18
3 18(01).2016 96 30-03-16
4 15(02) - 2015 80 30-06-15
5 14(01) - 2015 21 31-03-15
6 13(04) - 2014 16 20-12-14
7 12(03) - 2014 118 20-09-14
8 6(01) - 2013 65 15-03-13
9 5(04) - 2012 89 15-12-12
10 4(03)- 2012 49 15-09-12
11 2(01) - 2012 45 15-03-12
12 1(1) - 2011 47 15-11-11