Thông tin nhà khoa học

GV.TS. Trần Thị Ân Họ tên GV.TS. Trần Thị Ân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0908302208
Email ttan@ued.udn.vn;tranthian.gis@gmail.com
Quê quán Yến Nê1 Hoà Tiến, Hoà Vang, Tp.ĐN
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Trần Thị Ân,
1(1) - 2011 1 15-11-11