Thông tin nhà khoa học

.ThS. Trương Văn Cảnh Họ tên ThS. Trương Văn Cảnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó bí thư chi đoàn cán bộ
Điện thoại 0944585440
Email trvcanh1712@gmail.com
Quê quán Quỳnh Lưu - Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 16(03) - 2015 107 25-09-15
2 15(02) - 2015 26 30-06-15
3 13(04) - 2014 1 20-12-14
4 12(03) - 2014 68 20-09-14