Thông tin nhà khoa học

.ThS. Lê Ngọc Hành Họ tên ThS. Lê Ngọc Hành
Giới tính Nam
Chức vụ giảng viên
Điện thoại 0935523357
Email hanhlespdn@gmail.com
Quê quán Cẩm Hà - Hội An - Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 20(03).2016 7 30-09-16
2
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Hành,
20(03).2016 46 30-09-16
3 16(03) - 2015 124 25-09-15
4
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Hành,
12(03) - 2014 1 20-09-14
5 7(02) - 2013 6 15-06-13
6
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Hành,
2(01) - 2012 12 15-03-12