Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Bùi Trọng Ngoãn Họ tên PGS.TS. Bùi Trọng Ngoãn
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng bộ môn
Điện thoại 0914097175
Email buitrongngoandn@yahoo.com.vn
Quê quán Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 37(01).2020 39 30-03-20
2 35(04).2019 38 29-12-19
3 22(01).2017 55 31-03-17
4 17A(04) - 2015 74 01-11-15
5 15(02) - 2015 59 30-06-15