Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Hoàng Thân Họ tên TS. Nguyễn Hoàng Thân
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng khoa
Điện thoại Chưa cập nhật
Email hoangthan@yahoo.com; nhthan@ud.edu.vn
Quê quán Ái Nghĩa, Đại Lộc,
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 35(04).2019 77 29-12-19
2 17B(04) - 2015 48 30-12-15
3 17A(04) - 2015 105 01-11-15
4 12(03) - 2014 26 20-09-14
5 8(03) - 2013 86 15-10-13