Thông tin nhà khoa học

.TS. Nguyễn Phương Khánh Họ tên TS. Nguyễn Phương Khánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó trưởng khoa
Điện thoại 0905197008
Email phuongkhanh2803@gmail.com
Quê quán Bệnh viện Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 48 30-09-19
2 28(02).2018 46 30-06-18
3 28(02).2018 53 30-06-18
4 27(01).2018 37 30-03-18
5 18(01).2016 60 30-03-16
6 17B(04) - 2015 77 30-12-15
7 17A(04) - 2015 44 01-11-15
8 15(02) - 2015 45 30-06-15