Thông tin nhà khoa học

.TS. Bùi Bích Hạnh Họ tên TS. Bùi Bích Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn Văn học VN
Điện thoại 0911748222
Email bbhanh@ued.udn.vn
Quê quán Bình Hiên, Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,
28(02).2018 41 30-06-18
2
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,
27(01).2018 14 30-03-18
3 27(01).2018 52 30-03-18
4
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,
19(02).2016 73 30-06-16
5
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,
18(01).2016 37 30-03-16
6
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,
17A(04) - 2015 7 01-11-15
7
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,
12(03) - 2014 14 20-09-14