Thông tin nhà khoa học

.ThS. Trần Thị yến Minh Họ tên ThS. Trần Thị yến Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0983227448
Email tranyenminh12@yahoo.com
Quê quán Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 22(01).2017 117 31-03-17
2 17A(04) - 2015 57 01-11-15