Thông tin nhà khoa học

.ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi Họ tên ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0905338339
Email nghitrinh@gmail.com
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 37(01).2020 78 30-03-20
2 36(05).2019 40 30-12-19
3 35(04).2019 77 29-12-19
4 31(05).2018 30-12-18
5 30(04).2018 66 30-12-18
6 25(04).2017 61 30-12-17
7 17A(04) - 2015 67 01-11-15