Thông tin nhà khoa học

GVC.TS. Vương Thị Bích Thuỷ Họ tên GVC.TS. Vương Thị Bích Thuỷ
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng Khoa
Điện thoại 0942.01.0942
Email vtbthuy@ued.udn.vn; vthuyspdn@gmail.com
Quê quán Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 25(04).2017 94 30-12-17
2 11(02) - 2014 105 20-06-14
3 3(02) - 2012 87 15-08-12
4 1(1) - 2011 89 15-11-11