Thông tin nhà khoa học

.TS. Vũ Thị Trà Họ tên TS. Vũ Thị Trà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại Chưa cập nhật
Email vttra@ued.udn.vn
Quê quán Thái Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí