Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Hương Họ tên ThS. Nguyễn Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0983800607
Email nguyenhuongken@gmail.com
Quê quán Đà Nẵng
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 24(03).2017 84 30-09-17
2 23(02).2017 41 30-06-17