Thông tin nhà khoa học

.TS. Lê Minh Đức Họ tên TS. Lê Minh Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0905858715
Email leminhduc1968@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 1 30-09-19