Thông tin nhà khoa học

GV.TS. Đinh Thị Phượng Họ tên GV.TS. Đinh Thị Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ giảng viên 
Điện thoại Chưa cập nhật
Email dtphuong@ued.udn.vn
Quê quán Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 35(04).2019 49 29-12-19
2 25(04).2017 94 30-12-17
3 23(02).2017 68 30-06-17
4 18(01).2016 92 30-03-16