Thông tin nhà khoa học

.ThS. Lê Thị Thanh Nhàn Họ tên ThS. Lê Thị Thanh Nhàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0905303533
Email nhan.ltthanh@yahoo.com.vn
Quê quán Quảng Trị
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 19(02).2016 106 30-06-16
2 14(01) - 2015 96 31-03-15