Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyen Mau Thanh Họ tên ThS. Nguyen Mau Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0935091183
Email thanhhk18@gmail.com
Quê quán Quảng Ninh - Quảng Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 25(04).2017 57 30-12-17
2
Tác giả: ThS. Nguyen Mau Thanh,
20(03).2016 54 30-09-16
3
Tác giả: ThS. Nguyen Mau Thanh,
15(02) - 2015 21 30-06-15