Thông tin nhà khoa học

.ThS. Phan Liễn Họ tên ThS. Phan Liễn
Giới tính Nam
Chức vụ P.BT Chi bộ
Điện thoại 0974720594
Email phanlientth@gmail.com; plien@ued.udn.vn
Quê quán Vinh Xuân - Phú Vang - TT. Huế
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 21(04).2016 81 30-12-16
2 10(01) - 2014 78 15-04-14