Thông tin nhà khoa học

.CN. Phạm Thị Thanh Mai Họ tên Phạm Thị Thanh Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Điện thoại 0935613942
Email thanhmaiued@gmail.com
Quê quán Hoài Nhơn- Bình Định
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 35(04).2019 38 29-12-19