Thông tin nhà khoa học

.DH. Đặng Quốc Hoè Họ tên Đặng Quốc Hoè
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0905101530
Email dqhoe@dce.udn.vn
Quê quán Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: Đặng Quốc Hoè,
6(01) - 2013 78 15-03-13
2
Tác giả: Đặng Quốc Hoè,
2(01) - 2012 123 15-03-12
3 1(1) - 2011 126 15-11-11