Thông tin nhà khoa học

.ThS. Trịnh Thế Anh Họ tên ThS. Trịnh Thế Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng phòng
Điện thoại 0983556083
Email theanh83dn@gmail.com
Quê quán Đông Hưng - Thái Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Trịnh Thế Anh,
6(01) - 2013 78 15-03-13
2 2(01) - 2012 123 15-03-12
3 1(1) - 2011 126 15-11-11