Thông tin nhà khoa học

.ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa Họ tên ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email thoantk297@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 28(02).2018 133 30-06-18
2 10(01) - 2014 17 15-04-14