Thông tin nhà khoa học

.ThS. Đoàn Thị Thông Họ tên ThS. Đoàn Thị Thông
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 093.5949399
Email dtthong@ued.udn.vn
Quê quán Thăng Bình - Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 28(02).2018 1 30-06-18
2 16(03) - 2015 107 25-09-15