Thông tin nhà khoa học

.TS. Trần Văn Sự Họ tên TS. Trần Văn Sự
Giới tính Nam
Chức vụ 14/8
Điện thoại Chưa cập nhật
Email tranuu63@gmail.com
Quê quán .
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 27 30-12-18
2
Tác giả: ThS. Trần Văn Sự,
17B(04) - 2015 16 30-12-15