Thông tin nhà khoa học

.TS. Đinh Văn Tạc Họ tên TS. Đinh Văn Tạc
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng Viên
Điện thoại 0397570416
Email dvt43cb@yahoo.com
Quê quán Giao Thịnh-Giao Thủy-Nam Định
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 35(04).2019 20 29-12-19
2 25(04).2017 1 30-12-17
3
Tác giả: TS. Đinh Văn Tạc,
7(02) - 2013 22 15-06-13
4 6(01) - 2013 12 15-03-13