Thông tin nhà khoa học

.TS. Vũ Thị Duyên Họ tên TS. Vũ Thị Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ giảng viên
Điện thoại 01674893375
Email hoaxoantim810@yahoo.com
Quê quán Đông Xá - Đông Hưng - Thái Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 35(04).2019 20 29-12-19
2 25(04).2017 1 30-12-17
3 6(01) - 2013 12 15-03-13