Thông tin nhà khoa học

.TS. Phùng Việt Hải Họ tên TS. Phùng Việt Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn PPGD, Giảng viên
Điện thoại 0983.868055
Email viethai8090@gmail.com; pvhai@ued.udn.vn
Quê quán Quỳnh Phụ, Thái Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 82 30-03-19
2 30(04).2018 95 30-12-18
3 29A(03).2018 31 30-09-18
4 29B(03).2018 17 30-09-18