Thông tin nhà khoa học

GV.TS. Nguyễn Minh Lý Họ tên GV.TS. Nguyễn Minh Lý
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0905083352
Email minhlyvn24@gmail.com
Quê quán Vĩnh phúc
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 37(01).2020 1 30-03-20
2 35(04).2019 14 29-12-19
3 33(02).2019 1 30-06-19