Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Họ tên PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0905100883
Email ntanle@yahoo.com; ntle@ued.udn.vn
Quê quán Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 1 30-03-19
2 12(03) - 2014 95 20-09-14
3 6(01) - 2013 17 15-03-13
4 4(03)- 2012 29 15-09-12
5 2(01) - 2012 33 15-03-12
6 1(1) - 2011 110 15-11-11