Thông tin nhà khoa học

.TS. Lê Mỹ Dung Họ tên TS. Lê Mỹ Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0913529435
Email dungtlgd2016@gmail.com
Quê quán Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 73 30-03-19
2 28(02).2018 96 30-06-18
3 26(05).2017 101 30-12-17
4 25(04).2017 85 30-12-17