Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Trần Xuân Bách Họ tên PGS.TS. Trần Xuân Bách
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Điện thoại 0913419226
Email txbach63@gmail.com; txbach@ued.udn.vn
Quê quán Thái Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 84 30-12-18
2 20(03).2016 113 30-09-16
3 17B(04) - 2015 66 30-12-15
4 14(01) - 2015 72 31-03-15
5 5(04) - 2012 105 15-12-12
6 2(01) - 2012 92 15-03-12