Thông tin nhà khoa học

.TS. Lê Thanh Huy Họ tên TS. Lê Thanh Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng phòng Đào tạo
Điện thoại 0983.027.581
Email huyspdn@gmail.com
Quê quán Thanh Khai, Thanh Chương, Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 95 30-12-18
2 29A(03).2018 95 30-09-18
3 27(01).2018 85 30-03-18
4 21(04).2016 99 30-12-16
5
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy,
5(04) - 2012 115 15-12-12
6
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy,
2(01) - 2012 108 15-03-12