Thông tin nhà khoa học

.ThS. Đinh Xuân Lâm Họ tên ThS. Đinh Xuân Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại Chưa cập nhật
Email dxlam@dce.udn.vn
Quê quán Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 32(01).2019 98 30-03-19
2
Tác giả: ThS. Đinh Xuân Lâm,
21(04).2016 76 30-12-16