Thông tin nhà khoa học

.TS. Phạm Thị Hồng Hà Họ tên TS. Phạm Thị Hồng Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0914175193
Email honghasinhmt@gmail.com
Quê quán Bệnh viện C, , Hà Nội
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 11(02) - 2014 1 20-06-14
2 8(03) - 2013 8 15-10-13
3 4(03)- 2012 22 15-09-12
4 4(03)- 2012 1 15-09-12
5 2(01) - 2012 6 15-03-12
6 1(1) - 2011 8 15-11-11