Thông tin nhà khoa học

GV.TS. Trịnh Đăng Mậu Họ tên GV.TS. Trịnh Đăng Mậu
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0948765483
Email tdmau@ued.udn.vn
Quê quán Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 37(01).2020 25 30-03-20
2 30(04).2018 20 30-12-18