Thông tin nhà khoa học

.TS. Trịnh Đăng Mậu Họ tên TS. Trịnh Đăng Mậu
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên
Điện thoại 0948765483
Email trinhdangmau@gmail.com
Quê quán Nghệ An
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 34(03).2019 26 30-09-19