Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim  Thoa Họ tên PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Chưa cập nhật
Điện thoại 0989639123
Email thoasphue@gmail.com
Quê quán Chưa cập nhật
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 30(04).2018 110 30-12-18
2 24(03).2017 93 30-09-17