Thông tin nhà khoa học

.ThS. Lê Thành  Vinh Họ tên ThS. Lê Thành Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Điện thoại 0905.340.405
Email lethanhvinhedu@gmail.com
Quê quán Quảng Nam
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Lê Thành Vinh,
22(01).2017 83 31-03-17