Thông tin nhà khoa học

PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh Họ tên PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Trị sự tạp chí KH&GD
Điện thoại 0914.044.661
Email phuonganhsinhthai@gmail.com
Quê quán Hà Tỉnh
Website http://scv.ued.udn.vn/

Các bài báo của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1 18(01).2016 120 30-03-16
2 13(04) - 2014 6 20-12-14